Onnentassu
Eläinsuojelukeskus Riihimäellä

Eläinten Auttajat Ry:n arvot ja toimintaperiaatteet

Eläinten oikeudet ja hyvinvointi:

 • Jokaisella eläimellä on itseisarvo. Toimimme aina eläintä kohtaan kunnioittavasti.
 • Työskentelemme aina eläinyksilön hyvinvoinnin eteen. Jokainen elämä on arvokas. Kaikki eläimet ovat samanarvoisia lajiin, ikään tai luonteeseen katsomatta.
 • Eläimellä on oikeus lajityypilliseen käyttäytymiseen.
 • Sitoudumme huolehtimaan jokaisesta vastuullemme ottamastamme eläimestä parhaamme mukaan.
 • Tiedostamme, että jokainen arka kissa kesyyntyy, jos sille antaa mahdollisuuden ja oikeanlaisen hoidon. Ymmärrämme, että se voi viedä aikaa.
 • Yhtäkään eläintä ei lopeteta siksi, että jonossa on muita tulijoita tai kodinetsintä kestää kauan. Emme määrittele kodin etsinnälle mitään aikarajaa.

Eettiset periaatteet ja käytännöt:

 • Päätökset eläinten hoidosta nojaavat aina uusimpiin tutkimustuloksiin ja alan ammattilaisten näkemyksiin (esimerkiksi eläinlääkäri, fysioterapeutti ym.).
 • Pyrimme jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen eläinten hyvinvoinnin ja hoidon alalla.
 • Käytämme eläinten koulutuksessa positiivista vahvistamista.

Yhdistyksen toiminta ja yhteistyö:

 • Yhdistyksenä otamme vastaan löytöeläimiä, viranomaisten huostaanottamia eläimiä ja kodinvaihtajia. Pyrimme myös auttamaan populaatiokissoja. Emme näe populaatiokissoja tuhoeläiminä vaan yksilöinä, joista ihminen ei ole kantanut vastuuta.
 • Eläinsuojeluongelmat ovat koko Suomen kattava ongelma. Uskomme että yhteistyöllä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa edistämme parhaiten eläinten asemaa. Otamme vastaan populaatiokissoja myös kuntarajojemme ulkopuolelta tilanteen sen salliessa.
 • Toimintamme on avointa ja rehellistä.
 • Arvostamme vapaaehtoistyötä ja pyrimme luomaan yhteisön, jossa jokainen tuntee olonsa arvostetuksi ja tärkeäksi.
 • Yhdistyksen toiminnassa vaalimme kunnioittavaa käytöstä toisiamme kohtaan.
 • Olemme poliittisesti sitoutumaton yhdistys.
Scroll to Top